نیازمندی ها
نیازمندی ها
  • شما با ارسال آگهی توافق می کنید که تمامی قوانین و شرایط ما را خوانده و پذیرفته اید .
  • به دلیل بر خط بودن خدمات وب سایت نیازمندی ها عودت وجه مرتبط با آن به هیچ عنوان میسر نیست و هیچ یک از درخواست ها مبتنی بر بازگشت وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • آگهی شما باید برای تمامی سنین مناسب باشد و به هیچ نژاد ، مذهب و ملیتی توهین نکند!
  • شما با ارسال آگهی تایید می کنید که مسئولیت محتوا آگهی ای که ارسال کرده اید را می پذیرید و مدیر وبسایت مسئولیتی در قبال ضرر و زیان شما و یا دیگران بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم ندارد .
  • اگر محتوا آگهی شما صادقانه نباشد آگهی شما حذف خواهد شد و اگر شما مبلغی برای آگهی خود پرداخت کرده باشید به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد !
  • آگهی شما نباید خشن و نژاد پرستانه باشد !
  • آگهی شما نباید قوانین جمهوری اسلامی ایران را نقض کند !
  • اگر آگهی شما مشکلی داشته باشد مختاریم آن را در حال انتظار قرار دهیم تا مشکل آن برطرف گردد .
  • آگهی در ارتباط با بازاریابی شبکه ای ، ارائه تسهیلات وام آزاد و … پذیرفته نخواهند شد.